Kế hoạch BDTX 2017-2018
Kế Hoạch BDTX 2017-2018
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế hoạch đọc, viết, làm toán chậm
Kế Hoạch Đọc, Viết, làm Toán chậm
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018
Chỉ Tiêu Kế Hoạch Năm Học 2017-2018
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế hoạch y tế 2017-2018
Kế Hoạch Hoạt Động Y Tế Trường Học 2017-2018
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế hoạch tuyển sinh 2017-2018
Kế hoạch tuyển sinh 2017-2018
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Danh sách CB-GV trực lễ 30-4, 1-5
Danh sách CB-GV trực lễ 30-4, 1-5
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế hoạch xây dựng đội ngũ 2016-2020
Kế hoạch xây dựng đội ngũ 2016-2020
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế hoạch phát triển trường học 2016-2017
Kế hoạch phát triển trường học 2016-2017
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế hoạch năm học 2016-2017
Kế hoạch năm học 2016-2017
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông
Kế Hoạch
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
Tập tin đính kèm:
TRƯỜNG TH NGUYÊN THÔNG
Kế Hoạch
KẾ HOẠCH TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN
Tập tin đính kèm:
Trường TH Nguyễn Thông