Giới thiệu

         

- Tọa lạc: Khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn.

- Năm thành lập: 1986.

-Tên trường qua các giai đoạn: Tiểu học Phước Thới 2 (1986-2004); Tiểu học số 2 phường Phước Thới(2004- tháng 8/2010); Tiểu học Nguyễn Thông (Tháng 8/2010 đến nay).

- Hiệu trưởng qua các giai đoạn: Nguyễn Thị Đông (1986-1989); Nguyễn Văn Tươi (1990-1992); Kim Thị Nhành (1993-2001); Lê Văn Liêm (2002-2003); Võ Hoàng Hộ (2004- tháng 7/2013); Nguyễn Thị Sạng (Tháng 8/2013 đến nay).

- Tổng số CB-GV-NV: 25

- Tổng số lớp – học sinh:  10 Lớp với 283 học sinh.

- Thành tích: Tập thể Lao động tiên tiến ( 2008-2009; 2009-2010;2011-2012; 2013-2014; 2014-2015).

* Số điện thoại của Trường tiểu học Nguyễn Thông: 07103. 862 548

* Đại chỉ Email: tieuhocnguyenthong@pgdomon.edu.vn