Chi tiết tin
Trường TH Nguyễn Thông tổ chức ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Ngày 20-11-2017 Trường TH Nguyễn Thông tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

HỘI NGHỊ CB-CC-VC NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018

HỘI THI BƠI LỘI CỤM PHƯỜNG

Ngày 22 tháng 10 năm 2017 trường đưa học sinh thi bơi lội cụm phường