Chi tiết tin
Quay lại

Vui Hội Trung Thu 2017

Ngày 16/10/2017, 18:59
Ngày 4 tháng 10 năm 2017, Trường TH Nguyễn Thông tổ chức ngày hội trung thu cho các em thiếu nhi.

Ngày 4 tháng 10 năm 2017, Trường TH Nguyễn Thông tổ chức ngày hội trung thu cho các em thiếu nhi

 

Một số hình ảnh ngày hội trung thu

 

 

 

 

TH Nguyễn Thông