Chi tiết tin
Quay lại

Vân động ủng hộ học sinh bệnh hiểm nghèo ở Trường THCS Thới Long

Ngày 30/03/2018, 20:00

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Trường vận động học sinh ủng hộ em Phan Ngọc Thuận ở Trường THCS Thới Long mắc bệnh hiểm nghèo

Trường TH Nguyễn Thông