Chi tiết tin
Quay lại

TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3 – NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 30/10/2017, 18:25
Ngày 21 tháng 10 năm 2017 Trường tổ chức chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới

Ngày 21 tháng 10 năm 2017, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn mở chuyên đề Tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, kết hợp với phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” môn Tự nhiên Xã hội lớp 3, năm học 2017-2018. Thành phần tham dự gồm có ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, đại diện Ban giám hiệu và tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của 18 đơn vị.

Một số hình ảnh minh họa tiết dạy

 

 

 

 

TH Nguyễn Thông