Chi tiết tin
Quay lại

Thông báo

Ngày 28/07/2016, 10:18
Họp Hội đồng sư phạm tháng 8/2016

Thông báo đến tất cả CB-GV-CNV trường TH Nguyễn Thông về phiên họp HĐSP.

Thời gian: Lúc 7h30' ngày 1/8/2016

Địa điểm: Trung tâm trường

Đề nghị dự họp đầy đủ, đúng giờ.

BGH