Chi tiết tin
Quay lại

Tập huấn đánh giá thường xuyên TT30 và TT22

Ngày 30/03/2018, 19:39

Ngày 3,4; 10/02 và ngày 3/03 năm 2018 BGH và GV dự tập huấn chuyên môn

Trường TH Nguyễn Thông