Chi tiết tin
Quay lại

Ngày Hội viết chữ đẹp của Trường TH Nguyễn Thông- Quận Ô Môn

Ngày 18/10/2016, 20:20
Ngày Hội viết chữ đẹp của Trường tiểu học Nguyễn Thông 14/10/2016.

Một số hình ảnh của ngày Hội Viết chữ đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường TH Nguyễn Thông