Chi tiết tin
Quay lại

Ngày Hội Viết Chữ Đẹp

Ngày 16/10/2017, 19:42
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Trường TH Nguyễn Thông tổ chức ngày hội viết chữ đẹp - Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối 15/10

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Trường TH Nguyễn Thông tổ chức ngày hội viết chữ đẹp - Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối ề15/10

Một số hình ảnh trong ngày hội

 

 

 

 

 

TH Nguyễn Thông