Chi tiết tin
Quay lại

Ngày 05/09/2016 khai giảng năm học mới của Trường TH Nguyễn Thông

Ngày 18/10/2016, 21:11
Ngày 05/09/2016 khai giảng năm học mới 2016-2017.

Ảnh khai giảng năm học 2016-2017

 

 

 

Trường TH Nguyễn Thông