Chi tiết tin
Quay lại

Mô hình trồng rau sạch tại trường

Ngày 29/11/2017, 19:18

Mô hình trồng rau sạch của trường phục vụ nhu cầu ăn cho học sinh lớp bán trú

Một số hình ảnh 

Trường TH Nguyễn Thông