Chi tiết tin
Quay lại

Kết nạp đảng viên mới

Ngày 30/03/2018, 19:51

Ngày 10 tháng 3 năm 2018 Chi bộ tường tiểu học Nguyễn Thông tổ chức lễ kết đảng viên mới

Trường TH Nguyễn Thông