Chi tiết tin
Quay lại

Hội thi nghi thức đội

Ngày 27/04/2017, 00:56
Ngày 26-4-2017, Trường TH Nguyễn Thông tham dự hội thi nghi thức đội.
Ngày 26-4-2017, Trường TH Nguyễn Thông tham dự hội thi nghi thức đội.
Tập tin đính kèm:
TH Nguyễn Thông