Chi tiết tin
Quay lại

HỘI NGHỊ CB-CC-VC NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 30/10/2017, 19:12
Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018

Một số hình ảnh ngày Hội nghị

 

 

 

 

 

TH Nguyễn Thông