Chi tiết tin
Quay lại

Học chính trị hè 2016

Ngày 28/07/2016, 15:02
Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/BTG-GD&ĐT, ngày 27/6/2016 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh biên trên địa bàn thành phố Cần Thơ”; căn cứ Công văn số 222-CV/QU, ngày 06/7/2016 của Quận ủy Ô Môn “Về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2016”. Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn thống nhất hướng dẫn kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn năm 2016

Tải file đính kèm

 

 

          

Tập tin đính kèm:
NBPTT