Chi tiết tin
Quay lại

Đại Hội Công Đoàn - Nhiệm kì 2017-2022

Ngày 16/10/2017, 20:14
Ngày 24 tháng 9 năm 2017, Trường TH Nguyễn Thông tổ chức Đại Hội Công Đoàn nhiệm kì 2017-2022

Ngày 24 tháng 9 năm 2017, Trường TH Nguyễn Thông tổ chức Đại Hội Công Đoàn nhiệm kì 2017-2022

Một số hình ảnh trong buổi lễ

 

 

TH Nguyễn Thông